چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه واگذاری مدیریت نیروهای انسانی و جذب آنان در راستای اهداف مرکز کوهورت جنرال (نوبت دوم)

آگهی مناقصه واگذاری مدیریت نیروهای انسانی و جذب آنان در راستای اهداف مرکز کوهورت جنرال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  رفسنجان (نوبت دوم)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان بعنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد واگذاری مدیریت نیروهای انسانی و جذب آنان در راستای اهداف مرکز کوهورت جنرال دانشگاه را از طریق برگزاری مناقصه عمومیبه شرکت های واجد صلاحیت و واجد شرایط که توانایی مالی و شرایط اولیه مندرج در اسناد مناقصه را دارا هستند واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

مبلغ برآورد اولیه قرارداد (ریال)

مدت قرارداد

موضوع مناقصه

ردیف

666.000.000

 

13.320.000.000

 

12ماه از (01/02/1400لغایت 31/01/1401)

واگذاری مدیریت نیروهای انسانی و جذب آنان در راستای اهداف مرکز کوهورت جنرال

1

ضمن واریز مبلغ 2000،000ریال( برای اخذ اسناد) نزد بانک مرکزی به شماره حساب 4001084103022690 بنام درامد ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ازمورخ07/01/1400 لغایت14/01/1400 .به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مراجعه و اسناد را دریافت نمایید.

مهلت دریافت اسناد از شرکت کنندگان:

تا مورخ 28/01/1400 ساعت 09:00 خواهد بود.

جلسه توجیهی:

مناقصهواگذاری مدیریت نیروهای انسانی و جذب آنان در راستای اهداف مرکز کوهورت جنرالدانشگاه راس ساعت 11:00صبحدر مورخ15/01/1400در محل دفتر مدیریتامور پشتیبانیو رفاهی دانشگاه - بلوار امام علی(ع) سازمان مرکزی دانشگاه ساختمان شماره یکبرگزار خواهد شد.

مکان تحویل پاکت ضمانت نامه:

رفسنجان-بلوار امام علی (ع) ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ساختمان شماره 2 -  اداره حراست دانشگاه(ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به حراست دانشگاه الزامی می باشد)

زمان گشایش پاکتها:مورخ28/01/1400 خواهد بود.

زمان اعلام نتایج مناقصه: مورخ28/01/1400 خواهد بود.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت فیش بانکی یا ضمانت نامه معتبر بانکی قابل قبول است.مبلغ تضمین می بایست به شماره حساب56/62732591 نزد بانک ملت تحت عنوان رد وجوه سپرده شرکت در مناقصه دانشگاه علوم پزشکیرفسنجان واریز گردد.کدپستی دانشگاه 7717933777

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان


١٠:٢١ - يکشنبه ٨ فروردين ١٤٠٠    /    شماره : ١١٦٠٣    /    تعداد نمایش : ٨٩


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: