دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینک مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

 

  مديرگروه پرستاری داخلی جراحی :

   - آقای علی خدادادی - مربی عضو هيات علمی-کارنامه علمی(cv)  

 

 

اعضای گروه :

 

 - خانم مريم شهابی نژاد  - مربی عضو هيات علمی-کارنامه علمی(cv)

- آقای دکتر علی راوری - استاديار عضو هيات علمی-کارنامه علمی(cv)

  - خانم دکتر طيبه ميرزايی -استادیار-  عضو هيات علمی -کارنامه علمی(cv)

 - آقاي  دکتر مجيد کاظمی - استاديار عضو هيات علمی

  - آقای غلامرضا رفيعی - مربی عضو هيات علمی-کارنامه علمی

  - خانم شهين حيدری - مربی عضو هيات علمی-کارنامه علمی(cv)

 - آقای مهدی عبدالکریمی- مربی -کارنامه علمی

 

شرح وظايف آموزشی مربيان محترم گروه داخلی جراحی به شرح ذيل می باشد

 

  1- تدوين طرح درس جهت دروس تئوری پرستاری بر اساس سرفصل

  2- تدريس دروس تئوری بر اساس طرح درس از قبل تعيين شده و استفاده از وسايل سمعی بصری و شيوه های مقتضی تدريس بمنظور ارتقاء کيفيت آموزشی.

  3- تدوين اهداف کار آموزی و کارورزی در عرصه متناسب با نوع بخش.

  4- حضور در فيلدهای بالينی بمنظور آموزش دانشجويان در بالين بيماران بر اساس فرايندهای علمی مراقبت از بيمار.

  5- ارزشيابی دانشجويان در فيلدهای بالينی بر اساس شيوه ارزشيابی پيشنهادی از طرف گروه.

  6- مشارکت فعال در تمامی جلسات گروه بمنظور تبادل نظر در مسائل مربوط به آموزش تئوری و بالينی.

  7- درخواست مواد آموزشی (کتب تخصصی ، وسايل سمعی و بصری ، مولاژ و ....) بمنظور استفاده بهينه در دروس تئوری و عملی.

  8- تهيه و تنظيم سوالات استاندارد جهت ارزشيابی پايان ترم دانشجويان و ارائه يک نسخه از نمونه سوال به مدير گروه.

  9- بررسی مشکلات مربوط به ارائه دروس تئوری و فيلدهای کاآموزی و کارورزی و انعکاس آنها به مدير گروه.

  10- اعلام به موقع نمرات پايان ترم جهت محاسبه نمره کل و ارسال هر چه سريعتر نمرات به آموزش دانشکده.

  11- اعلام اسامی دانشجويان غاليب و خاطی به مدير گروه. 

    دروس داخلی جراحی در دو بخش دروس تئوری و کارآموزی ارائه می گردد

  دروس تئوری شامل:

  داخلی جراحی I:

  نام درس

  تعداد واحد

  مفاهيم

  5/1 ً

  آب و الکترونيک

  7/0 ً

  سرطان

  8/0 ً

  جمع: 3 واحد

 

  پرستاری داخلی جراحی II:

  نام درس

  تعداد واحد

  ارتوپدی

  2/1 ً

  گوارش

  2/1 ً

  ارولوژی

  8/0 ً

  زنان و ....

  8/0 ً

  جمع 4 واحد

  پرستاری داخلی جراحی III:

  نام درس

  تعداد واحد

  اتاق عمل و بيهوشی

  5/0 ً

  قلب و عروق

  2/1 ً

  تنفس

  1/1 ً

  غدد

  7/0 ً

  عفونی

  5/0 ً

  جمع 4 واحد

 

  پرستاری داخلی - جراحی IV :

  نام درس

  تعداد واحد

  پوست

  7/0 ً

  خون

  1 ً

  چشم

  4/0 ً

  گوش

  4/0 ً

  مغز و اعصاب

  3/1 ً

  توانبخشی

  2/0 ً

  جمع 4 واحد

 

  پرستاری ويژه:

  نام درس

  تعداد واحد

  ICU

  2/1 ً

  CCU

  3/1 ً

  دياليز

  5/0 ً

  جمع 3 واحد

 

 

 

  شرح کارآموزی:

  پرستاری داخلی جراحی I :

  شامل بخش مغز و اعصاب

  شامل بخش جراحی

  1 واحد 51 ساعت

  5 روز 5 ساعته

  5 روز 5 ساعته

  پرستاری داخلی جراحی II :

  بخش داخلی 10 روز

  بخش جراحی 10 روز

  2 واحد 102 ساعت

  5 ساعته

  5 ساعته

  پرستاری داخلی جراحی III :

  بخش داخلی 1 روز

  اطاق عمل 10 روز

  2 واحد 102 ساعت

  5 ساعته

  5 ساعته

  پرستاری داخلی جراحی IV :

  بخش مغز و اعصاب 10 روز

  بخش ENT

  2 واحد 102 ساعت

  5 ساعته

  5 ساعته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شرح کارآموزی در عرصه:

  در عرصه داخلی جراحی I :

  بخش جراحی

  1واحد 51 ساعت

  9 روز 6 ساعته

  در عرصه داخلی جراحی II

  اورژانس

  1 واحد 51 ساعت

  9 روز 6 ساعته

  در عرصه داخلی جراحی III :

  بخش داخلی

  بخش آنژيوگرافی قلب

  بخش ICU قلب

  بخش CCU

  3واحد 153 سات

  16 روز 6 ساعته

  2 روز 6 ساعته

  2 روز 6 ساعته

  6 روز 6 ساعته

  در عرصه داخلی جراحی IV :

  بخش مغز و اعصاب

  بخش اورژانس

  بخش ENT

  3 واحد 153 ساعت

  9 روز 6 ساعته

  9 روز 6 ساعته

  6 روز 6 ساعته

  در عرصه پرستاری ويژه:

  ICU

  CCU

  دياليز

  3 واحد 153 ساعت

  9 روز 6 ساعت

  9 روز 6 ساعت

 

 

 

 

 

 

  شرح وظايف دانشجوی اينترشيب

 

  1- رعايت اخلاق و شئونات اسلامی

  2- رعايت وقت شناسی و ورود و خروج به موقع و ارائه کارت های تايمکس در آخر ماه به مربی

  3- جلب اعتماد بيمار و احساس مسئوليت

  4- مطالعه شرح کارورزی هر بخش و مفاد فرم ارزشيابی قبل از شروع برنامه ماهيانه

  5- شرکت فعال در تحويل و تحول بخش بخصوص بيمارانی که به او واگذار می شوند.

  6- تهيه ليست کاملی از بيماران که در اين ليست کليه اقدامات و مراقبت های پرستاری و همچنين آموزش های ارائه شده به بيمار و موارد مهم و خاص ثبت می گردد و در پايان شيفت اين ليست تحويل مربی خواهد شد.

  7- نوشتن گزارش پرستاری در پرونده بيماران تعيين شده .

  8- دانشجو موظف است علاوه بر اجرای کليه اقدامات پرستاری و اطلاع کافی از اقدامات و مراقبت های بالينی در زمينه بيماری مددجويان تعيين شده، بخصوص اتيولوژی ، علائم ، اصطلاحات مربوطه ، داروها ، آزمايشاتو مراقبتهای پرستاری اطلاعات لازم را کسب گردد. بگونه ای که در هر زمان آماده پاسخگويی به سوالات مربی باشد.

  9- کنجکاوی و فعاليت در ياگيری پروسيجرهای خاص بخش با هماهنگی و يا پيشنهاد رابط آموزشی

  10- شرکت در امتحان پايان بخش که از طرف مربی و بر اساس اهداف و شرح کارورزی تدارک و اعلام خواهد شد.

  11- برنامه ريزی مراقبت ها بر اساس فرايند پرستاری و رفع نيازهای جسمی و روحی بيمار

  12- آموزش به بيمار و خانواده او

  13- رفع مشکلات علمی و عملی خود در طول شيفت از طريق مطالعه يا مربی و کوشش در يادگيری مطالب جديد و ارتقاء دانش و معلومات خود .

    توجه:

  دانشجو موظف به آگاهی از بندهای اين شرح وظايف و بکارگيری آن در طول دوره اينترشيبی می باشد.

 

 

  قابل توجه دانشجويان کارآموز و کارآموز در عرصه

  رعايت موارد زير در کارآموزی ها الزامی می باشد

  v هر سه تأخير به عنوان يک روز غيبت محسوب می شود.

  v دانشجويان در طول دوره کارآموزی حق جابجايی با يکديگر را ندارند.

  v دانشجو موظف است قبل از شروع کارآموزی در مورد چگونگی آن ، ارزشيابی , غيبت و ... از مربيان مربوطه کسب اطلاع نمايد .

  v رعايت ساعت ورود و خروج ، فرم لباس و داشتن اتيکت الزامی می باشد .

  v مربيان محترم موظفند غيبت دانشجويان را به آموزش بالينی دانشکده گزارش نمايند .

 

 

 

 

 

 

شرکت‌های تابعه
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 14605
 بازدید امروز : 5955
 کل بازدید : 27155607
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 1/2344
site map | home