دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
چهارشنبه ٠٩ مهر ١٣٩٩ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

شماره

عنوان پايان‌نامه

استاد راهنما

دانشجو

سال دفاع

201

اثر ليدوکائين بر ميالژی ناشی از اسکولين در مقايسه با روش معمول

دکتر وحيدرضا عشوری

مهدی غفاری

1377

202

بررسی فراوانی حاملين استرپتوک Bهموليتيک گروه A و حساسيت و مقاومت آنتی بيوتيکی آن در فلور حلق و بينی کادر پرستاری مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان زمستان 77

دکتر رضا عابدينی

علی اکبر آب روش

1378

203

بررسی سطح ايمنی کودکانی که 5 سال قبل واکسن نوترکيب دريافت کرده اند

دکتر عبدالله جعفرزاده

ابراهيم آقاعلی

1378

204

مقايسه بروز ترومبوسيتوپنی ناشی از هپارين در دو روش مختلف تجويز هپارين

دکتر نوق

حامد کسائی

1378

205

بررسی فراوانی ميزان شيوع اختلالات بينايی در دانش آموزان دبستانی در شهر رفسنجان

دکتر عليرضا نادری

علی اکبر جوادی، محمدکاظم عسکری، عباس منصوری، مجيد ابراهيمی

1378

206

اثر روغن ماهی در پيشگيری از ايجاد زخم در موش صحرايی

دکتر سيد محمد علی سجادی

شيرين حسنی رنجبر

1378

207

بررسی ميزان کم کاری تيروئيد در کودکان مبتلا به زردی طول کشيده بستری در بيمارستان

دکتر مريم صفوی

مجيد مومنی تيکدری

1378

208

بررسی ميزان شيوع افسردگی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دکتر عزت الله خالقی

محمدمهدی پورطاهريان، اتابک رحيميان

1378

209

بررسی اثر عصاره آبی Rhazya strita بر ترميم زخم جلدی موش صحرايی در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر خاکساری حداد

عباس اسماعيلی

1378

210

اثر ترياک بر روی قند، هموگلوبين گليکوزيله و چربيهای خون در موش صحرايی ديابتی

دکتر محمدعلی سجادی، دکتر خاکساری

محسن شفيع پور، حميد اسماعيلی

1378

211

اثر نيفديپين ، وراپاميل و کلسی تونين بر درد حاد ناشی از Tail Flick در موش صحرايی

دکتر محمد خاکساری حداد

جعفر احمدی، نويد نيک طبع

1378

212

بررسی نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلی

دکتر محمد خاکساری حداد

حميد رضا، حسين اسماعيلی

1378

213

اثر اسيد آسکوربيک بر روی نفوذ پذيری عروق در ديابت تجربی بر روی موش سفيد

دکتر محمد خاکساری حداد

کاوه شفيع پور

1378

214

مقايسه توانای حرکتی پسران و دختران عقب مانده ذهنی آموزش پذير 12-8 ساله شهر رفسنجان

دکتر عزت الله خالقی، احمدرضا صيادی

ضياء کردکنگی

1378

215

بررسی شوع افسردگی پس از زايمان در شهرستان رفسنجان بهار 78

دکتر عزت الله خالقی

محمدرضا غلامرضاپور، يحيی بحرينی

1378

216

بررسی شيوع بيماری های انگلی روده ای در شاغلين اغذيه فروشی های رفسنجان

دکتر محمدتقی طباطبايی

عبدالله احدی

1378

217

بررسی معيارها، موانع ازدواج و راههای شناخت همسر در بين دانشجويان مجرد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بهار 78

دکتر عزت الله خالقی

علی جانباز وطن، پيمان کارگرزاده

1378

218

بررسی 5 ماهه فراوانی و تشخيص نهايی شکم حاد جراحی در بيماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی

دکتر مجيد رضايی نسب

حسن صادقی

1378

219

بررسی شيوع آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی درمانی رفسنجان در مورد ايدز

دکتر سيد مهدی سيد ميرزايی

سعيد شاکری

1378

220

ميزان آگاهی بهداشتی و رعايت بهداشت در ساندويچ فروشی های شهر کرمان

دکتر علی اکبر روحانی، دکتر محمدرضا افلاطونی

امين صابرنيا

1378

221

بررسی ميزان آگاهی مادران مراجعه کننده به رماکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در مورد بيماری اسهالی کودکان و درمان آن تابستان 78

دکتر مريم صفوی نائينی

وصال حسنی مقدم

1378

222

بررسی نقش و کارآيی در سونوگرافی ترومای حاد شکم

دکتر مجيد رضائی نسب، دکتر مسعود پورغلامی

طيبه صديقی

1378

223

بررسی اثر تشخيص CRP و شمارش سلولهای سفد و افتراق آنها در تشخيص آپانديسيت حاد در بيماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر مسعود وفاپور

افشين همت پور


224

بررسی شيوع انواع فتق در بيمارن بستری شده در مرکز آموزش علی ابن ابيطالب(ع) در طی 3 ماه

دکتر مجيد رضايی نسب

علی سرکوهی


225

بررسی شش ماهه کليه موارد ترومای قفسه سينه مراجعه کننده به بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) رفسنجان

دکتر مجيد رضائی نسب

نگار صادقی، مهديه برومند ثانی


226

بررسی علت بستری بيماران مبتلا به تشنج در بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر اصغرنيا

مهديه مبين


227

تعيين فراوانی وزن تولد پايين و پاره ای از علل موثر در آن در زايشگاه نيک نفس رفسنجان بهار 78

دکتر امينی رنجبر

فروزان ملک شاهی


228

بررسی تاثير تزريق يک دوز يادآور واکسن هپاتيت B روی تيتر آنتی AB-HBS در پنج سال بعد از واکسيناسيون اوليه

دکتر عبدالله جعفرزاده، دکتر محمد خاکساری

پيمان قنبری


229

سنجش ميزان آگاهی دانشجويان پزشکی کارورز رفسنجان راجع به مسائل فقهی مربوط به پزشکی تير 78

دکتر محمدعلی سجادی

ابوالفضل روستايی


230

تعيين و بررسی شيوع ضايعات پوستی در بيماران ديابتی مراجعه کننده به بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) کلينيک خاص

دکتر محمدعلی سجادی، زهرا محيط

حسين عبدالصالحی


231

بررسی ميزان شيوع سوء تغذيه در کودکان يک تا پنج ساله مهدکودک های شهرستان رفسنجان زمستان 77

دکتر ابوالقاسم مساوات

علی مکی آبادی


232

تعيين حاملين استافيلوکوک اورئوس و بررسی حساسيت و مقاومت آنتی بيوتيکی در فلور های بينی و دست کادر پرستاری مراکز آموزشی درمانی شهر رفسنجان

دکتر رضا عابدينی

هوشنگ حسين پور


233

بررسی ميزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در مورد بيماری های اسهالی کودکان و درمان آن تابستان 78

دکتر مريم صفوی نائينی

وصال حسنی مقدم


234

بررسی سطح ليپيدهای سرمی فرزندان 2 تا 10 ساله افراد با بيماری شريان کرونر زودرس

دکتر حسين نوق

ليدا جعفری صراف


235

بررسی مقايسه روش های تخمينی وزن جنين توسط سونوگرافی در 100 مورد از خانم های باردار و مراجعه کننده به کلينيک سونوگرافی سينا و علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر فرهمند، دکتر صفوی نائينی

عليرضا توکلی


236

مقايسه توانايی حرکتی دختران عادی و دختران عقب مانده ذهنی آموزش پذير

دکتر خالقی، احمدرضا صيادی

محمدرضا رئيسی


237

بررسی مشخصات بالينی و فردی بيماران بستری شده در بخش اعصاب و روان

دکتر خالقی، احمدرضا صيادی

غلامرضا زارع


238

بررسی نگرش دانشجويان پزشکی کارورز در دانشگاه علوم پزشکی راجع به امور انطباق

دکترمحمدعلی سجادی، حاج آقا ارجمند

علی غفاری نيا


239

بررسی فراوانی علائم بيماران مبتلا به TIA مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب(ع) از اول ارديبهشت ماه 78 لغايت بهمن ماه 78

دکتر اصغرنيا

بهنام شجاعی


240

مقايسه ميزان شيوع افسردگی بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر رفسنجان 79-78

دکتر عزت الله خالقی، احمدرضا صيادی

مهدی بختياری، علی مهدی نيا


241

تاثير حرکت درمانی بر افسردگی زنان سالمند

دکتر عزت الله خالقی، احمدرضا صيادی

حيدرعلی سهرابی


242

بررسی شيوع هايپرتانسيون با ميزان آگاهی افراد، ميزان درمان و کنترل آن در افراد بالای 18 سال رفسنجان

دکتر بهفروز

رويا ابراهيم نژاد، مريم عامی زاده


243

بررسی نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی درمورد تحقيق سال 79

دکتر محمدعلی سجادی، دکتر خاکساری

پروانه قنبری


244

بررسی سطح هموگلوبين در سه ماهه دوم بارداری در زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان رفسنجان سال 79

دکتر فريبا امين زاده

راضيه پوراندی


245

تعيين فراوانی عفونت های باکتريال دستگاه ادراری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رفسنجان سال 79

دکتر فريبا امين زاده

عباس زوار


246

بررسی کفايت و تعيين ميزان شيوع تغييرات سلولی خوش خيم و اختلالات سلولی اپيتليال در نمونه های پاپ اسمير ارسالی به بخش پاتولوژی بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر رضا عابدينی

فريبا حيدری


247

بررسی اثرات هيستوپاتولوژيک و سطح هورمون تستوسترون خون به دنبال وازکتومی به روش scalpic و nonscalpic در موش صحرايی

دکتر رضا عابدينی

محمدرضا منصوری


248

بررسی شيوع و برخی عوارض انفارکتوس بطن راست در بيماران مبتلا به انفارکتوس تحتانی قلب در بخش CCU مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر اسماعيلی نديمی

حسين محسنی


249

مقايسه اثر بيهوشی عمومی و بی حسی نخاعی روی شيردهی و تغييرات وزن نوزادان متولد شده از مادران مراجعه کننده جهت سزارين الکتيو به زايشگاه نيک نفس

دکتر عشوری، دکتر ناهيد مسعودپور

يدالله فتحی


250

بررسی شيوع عوامل پرخطر سکته مغزی و خونريزی داخل مغزی در بيماران مبتلا به حوادث عروقی مغز بستری شده در بخش مغز و اعصاب بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر اصغرنيا

رضا نمکشناس


251

سنجش ميزان آگاهی و عملکرد دانشجويان کارورز دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد احيا قلبی ريوی

دکتر عشوری

مجيد زاهدی راد


252

مقايسه فرمول شمارش خونی و افتراقی CBC در خون وريدی و مويرگی به آزمايشگاه انقلاب

دکتر عابدينی

سيد محمد هاشمی


253

بررسی علائم بالينی يافته های آزمايشگاهی و ميزان مرگ ومير نوزادان مبتلا به سپسيس بستری در مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر افشار

عباس جهان آبادی


254

مقايسه ميزان شيوع اضطراب در دانشجويان پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه های کرمان و رفسنجان

دکتر عزت الله خالقی،احمدرضا صيادی

جمشيد بهبودی نژاد، حسن ضياءالدينی


255

بررسی توزيع فراوانی عفونت نرمی گوش ميانی در دانش آموزان راهنمايی شهر رفسنجان پاييز79

دکتر شايسته شهميرزادی

کوروش اعلميان، نرجس زعيم زاده


256

توزيع فراوانی اواع سردرد در بيماران مبتلا به سردرد بستری شده در بخش مغز و اعصاب مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر اصغرنيا

سيد محمد صابری


257

بررسی اثرات کورکومين لاوسون و زنجبيل بر روی خيز پنجه ناشی از کائولين در موش صحرايی

دکتر خاکساری

سپيده نيکخو، افخم اميری


258

بررسی انواع افراد غير ايمن نسبت به سرخجه در دختران 14 تا 18 ساله شهرستان رفسنجان سال 79

دکتر افشار، علی شمسی

عليرضا زين الدينی


259

بررسی شيوع هايپوگليسمی در نوزادان پرخطر متولد شده در زايشگاه نيک نفس رفسنجان

دکتر افشار

محمد اسلامی جويباری


260

اثر مهارکننده کالمودلين بر التهاب مزمن در پنجه موش صحرايی

دکتر محمدعلی سجادی، دکتر خاکساری

زهرا جمالی، توران رستگاری


261

بررسی فراوانی عوامل و نشانه های مرتبط به سنگ های صفراوی در بيماران بستری در علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر رضايی نسب

ليلا کنفی واحد


262

سنجش ميزان آگاهی و عملکرد دانشجويان کارورز دانشگاه علوم پزشکی تبريز در مورد احيا قلبی ريوی

دکتر حمزه حسينی زاده

فرشيد خواجه پور


263

بررسی شيوع مصرف مواد مخدر در بيماران مراجعه کننده به مکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه

دکتر اسماعيلی نديمی، دکتر سليمانی

داوود سلطانی نژاد، فاطمه ناظم کازرونی


264

بررسی اثر سدهای کانال کلسيم و اريترومايسين روی التهاب مزمن پنجه موش صحرايی

دکتر خاکساری

مسعود موسوی، مهدی زينلی زاده


265

تعيين شيوع سزارين و علل آن در زايشگاه نيک نفس

دکتر فريبا امين زاده

محسن ملک علائی


266

ارزيابی اثر استراديول و پروژسترون بر صرع در مدل کيندلينگ شيميايی در موش صحرايی

دکتر خاکساری، محمدرضا رضوانی

فاطمه حسن شاهی


267

مقايسه اثر ليدوکائين و دگزامتازون وريدی بر روی ميزان بروز سرفه و گلودرد پس از عمل جراحی

دکتر عليميان

علی لبيبی


268

بررسی شيوع هيپرليپيدمی در بين بيماران ديابتی شهر رفسنجان در سال 79

دکتر محسن ميرزايی

محمود بهرامپور


269

بررسی اثرات اعتياد به ترياک بر روی فاکتورهای بيوشيميايی خون بيماران ديابتی شهر رفسنجان

دکتر غلامرضا اسدی کرم

مصطفی رئيسی، علی عليزاده


270

تعيين شيوع گواتر و ارتباط آن با ميزان يد ادراری و هورمونهای تيروئيد در دانش آموزان 18-6 ساله شهر رفسنجان

دکتر غلامرضا اسدی، دکتر سجادی

اميرحسين زنگی آبادی، ليلی نعيمی


271

بررسی شيوع افسردگی در کادر پرستاری بيمارستان های شهر رفسنجان بهار 80

دکتر گلرسته خلاصه زاده، احمدرضا صيادی

ايرج بيژنی


272

بررسی شيوع اضطراب در معلمين شهر رفسنجان بهار 80

دکتر گلرسته خلاصه زاده، احمدرضا صيادی

رضا يزدانپناه، محمدمهدی کريمی


273

بررسی شيوع درد ستون فقرات در پزشکان و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دکتر عبدالله خانفرايی

احمد فقيهی زرندی


274

بررسی ميزان آگاهی و سنجش عملکرد دانشجويان کارورز و کارآموز ترم آخر رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد رگ گيری، بخيه زنی، سونداژ معده و سونداژ مثانه

دکتر مجيد رضايی نسب

علی جعفری


275

بررسی شيوع پارگی زودرس کيسه اب و عوامل اپيدميولوژيک مرتبط با آن در زنان حامله مراجعه کننده به زايشگاه نيک نفس رفسنجان سال 80-79

دکتر مژگان جامعی

رضا رحمانی


276

بررسی آگاهی و نگرش خانم های 60-35 ساله نسبت به پديده يائسگی و درمانهای رايج آن

دکتر فريبا امين زاده

حداد زاده، فاطمه فتحی


277

مقايسه ميانگين ضريب هوشی کودکان هفت ساله شهر رفسنجان برحسب روش زايمان مادر

دکتر امين زاده، محمد ناظر

ليلا اميدی، ريحانه ميرشکاری


278

بررسی همه گير شناسی به اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر خالقی، محمد ناظر

حميد امرالهی


279

بررسی فراوانی و سنجش عوامل مرتبط با آن  در کودکان 1 ماهه تا 6 ساله مبتلا به اسهال

دکتر درخشان، دکتر عابدينی

الهام دهقان نژاد


280

بررسی آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداش شهر رفسنجان در مورد تغذيه تکميلی شيرخواران (تابستان 80)

دکتر مسعودپور

ليلا عارفی


281

بررسی ميزان فروانی سکته مغزی ايسکميک برحسب لوب درگير در بيماران بستری در بخش نورولوژی مرکز اموزشی درمانی حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر اصغرنيا

ابوالقاسم اسماعيلی


282

بررسی ميزان فراوانی مصرف داروهای اعصاب و وران و مواد  مخدر در دانشجويان دانشکده پزشکی رفسنجان سال 79

دکتر خالقی ، احمدرضا صيادی

عليرضا معصومی نژاد


283

بررسی شيوع ديابت در افراد بالای 30 سال رفسنجان

دکتر سجادی، خانم سالم

علی نشاط، باقريان


284

مقايسه بروز لارنگواسپاسم بعد از بيهوشی عمومی با استفاده از گا N20 با غلظت 50% و 70% در عمل سزارين

دکتر عشوری

عليرضا قاضی زاده


285

مقايسه فراوانی اختلالات عملکرد جنسی در زنان شوهر دار هيسترکتومی شده و هيسترکتومی نشده در شهر رفسنجان

دکتر امين زاده

منصوره کشاورز


286

بررسی توزيع فراوانی انفارکتوس ميوکارد در بيماران بستری شده در بخش CCU مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر بهفروز، دکتر علی اسماعيلی

خاطره جلال کمالی


287

همه گير شناسی کودک آزاری در شهر رفسنجان 79

دکتر گلرسته خلاصه زاده، محمد ناظر

مرجان امينی، شهره يزدانپناه


288

بررسی توزيع فراوانی افسردگی در بيماران ديابتی تيپ 2 مراجعه کننده به مرکز بيماری های خاص  بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر سيد ميرزايی، دکتر خالقی

سهيل حسن زاده


289

بررسی اثر اعتياد به مورفين بر روی قند ، انسولين، هموگلوبين گليکوزيله و چربيهای خون در موش صحرايی مبتلا به ديابت مزمن

دکتر خاکساری، دکتر سجادی

محمدرضا شفيع پور


290

بررسی ميزان ديابت بارداری در زنان باردار 28-24 هفته مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی رفسنجان از شهريور تا دی 80

دکتر شادی دانشور

سودابه امينی زاده


291

بررسی اثر کاسنی بر کنترل قند خون در بيماران ديابتيک نوع 2

دکتر خاکساری، دکتر سجادی

پريسا ابراهيمی، محمدامين لطفی


292

بررسی اثر نيفيديپين و وراپاميل بر روی نارسايی عروق ديبت تجربی مزمن ناشی از استرپتوزوسين در موش صحرايی

دکتر خاکساری

غلامرضا بازمادگان، رضا بيدکی


293

تعيين فراوانی اجام شعائر مذهبی در وابستگان مواد مخدر در مقايسه با جمعيت عادی شهر رفسنجان

دکتر خالقی، محمد ناظر

روشنک قدس


294

نعيين تاثير سابقه شيردهی مادران بر تغييرات وزن نوزادان متولد شده در زايشگاه نيک نفس رفسنجان

دکتر مسعودپور

محمدرضا ايرانمنش


295

بررسی فراوانی يافته های راديولوژيکالکتروکارديوگرام، اکوکارديوگرافی و تجزيه گازهای خونی در بيماری انسداد مزمن ريوی مبتلا به افزايش فشار خون ريوی

دکتر امجدی، دکتر اسماعيلی

رضوان ابوسعيدی


296

مقايسه علائم ادراری در بيماران هيپرپلازی خوش خيم پروستاتکتومی شده با وزن پروستات بيشتر و کمتر از 50 گرم در مرکز آموزشی درمانی مرادی

دکتر محمد جمالی

مسعود پورخنجر


297

تعيين اثر ويتامين E روی سطح سرمی بيماران با LDL سرمی بيش از ميزان نرمال مبتلا به بيماری کرونری قلب مراجعه کننده به کلينيک های قلب و عروق

دکتر حسين نوق

مليحه شادکام


298

بررسی فراوانی يافته های بالينی و راديولوژی و آزمايشگاهی در کودکان 2 ماهه تا 2 ساله مبتلا به پنومونی بستری شده در مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب(ع)

دکتر امجدی، دکتر صفوی نائينی

محسن مومنی


299

مقايسه رضايتمندی بيماران کانديد عمل سزارين بهه روش بيهوشی عمومی و بی حسی نخاعی

دکتر عشوری

سياوش صالحی


300

تعيين شيوع انواع آلرژی های تنفسی در کودکان دبستانی شهر رفسنجان و شهرک مس سرچشمه در سال 80

دکتر صفوی نائينی

شهاب الدين مرعشی، بهرام کاظمی فرد


منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 10974
 بازدید امروز : 7435
 کل بازدید : 27198244
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 1/5156
site map | home