آمار وب سایت

پر ترافیک ترین روز: 17/03/1391

پرترافیک ترین ماه: تیرماه 1391

مطالبي كه بيشترین بازدید کننده را داشتند :

اولین صفحه پربیننده:خبر معاونت درمان-  ٢١٥٩٩٤ بازدید

دومین صفحه پربیننده:خانه- ٢٠٦٩١٥ بازدید

سومین صفحه پربیننده:آرشیو اخبار- ١١٤٦٠٦ بازدید

مطالبي كه بيشتر به دوستان فرستاده شده‌اند:

welcome  373 ارسال

منابع  348 ارسال

نشانی  325 ارسال

خوش آمديد  292 ارسال

تاريخچه  281 ارسال

تاريخچه  267 ارسال

رياست  258 ارسال

معاونت  245 ارسال

جشنواره رازی  242 ارسال

معاونت  231 ارسال

کارگاه های توانمند سازی  219 ارسال

معاونت  219 ارسال

سال نو مبارک  158 ارسال

اطلاعيه  138 ارسال

لينکهای مفيد  110 ارسال

مطالبي كه بيشتر چاپ شده‌اند:

منابع  807 چاپ

welcome  765 چاپ

نشانی  693 چاپ

خوش آمديد  687 چاپ

جشنواره رازی  594 چاپ

تاريخچه  564 چاپ

تاريخچه  534 چاپ

رياست  529 چاپ

معاونت  469 چاپ

معاونت  453 چاپ

معاونت  432 چاپ

کارگاه های توانمند سازی  372 چاپ

سال نو مبارک  370 چاپ

اطلاعيه  312 چاپ

لينکهای مفيد  159 چاپ