صفحه اصلی
ایمیل
sitemap
يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
صفحه اصلی > تقویم آموزشی دانشگاه > معاونت درمان 

دوره های اعتبار بخشی سه مرکز ( علی ابن ابیطالب - نیک نفس - مرادی )

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

اعتبار بخشی (1)

شامل : دوره های : کنترل عفونت - بهداشت محیط - مهارتهای رفتاری و ارتباطی- ئتوری آتش نشانی

7

مطالعه جزوه

بصورت آزمون غیر حضوری

 برگزار گردید.

غیر حضوری

2

اعتبار بخشی (2)

شامل : دوره های تشکیل ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق آنها -

احیای قلبی و ریوی مقدماتی - آشنایی با قوانین و مقررات اداری

6

مطالعه جزوه

بصورت آزمون غیر حضوری

اوایل ماه آذر

غیر حضوری

3

اعتبار بخشی (3)

شامل دوره های : مدیریت خطر- ایمنی بیمار - ایمنی و سلامت شغلی - مدیریت بحران

8

مطالعه جزوه

بصورت آزمون غیر حضوری

اواخر بهمن  

غیر حضوری

 

دوره های تخصصی ویژه پرسنل( پرستار - ماما - اتاق عمل - بیهوشی - بهیار -کمک بهیار )

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

کار با تجهیزات پزشکی ( ونتیلاتور ، الکترو شوک ، EKG ، پالس اکسیمتدی )

8

-

سالن ذکریا

94/9/9

ساعت 8

تکرار، همان روز ساعت 16

برگزار شد

حضوری (4 ساعت تئوری)

2

باز آموزی هموویژلانس

4

آقای محمد حسینی - خانم دکتر اسماعیلی

سالن ذکریا

29و31/4/94 ( برگزار گردید)

حضوری

3

مراقبت از بیمار در حال احتضار

2

آقای سید باقری

سالن ذکریا

13 و 14/5/94 (برگزار گردید)

حضوری

4

گزارش نویسی فرآیندی

4

خانم دکتر میرزایی

سالن ذکریا

اواخر مهر ماه

حضوری

5

CPR پیشرفته اطفال و بزرگسالان

2

دکتر توانایی

سالن ذکریا

94/8/9

94/8/11

ساعت 8

برگزار گردید

حضوری

6

تغذیه بیماران دیابتی

2

خانم دکتر درخشانیان

سالن ذکریا

1/5/94 و 11/6/94 (برگزار گردید)

حضوری

7

خطاها

2

دکتر دادگر نیا

سالن ذکریا

اواخر دی 

حضوری

8

تداخلات دارویی رایج

2

دکتر دادگر نیا

سالن ذکریا

اواخر دی 

حضوری

9

اخلاق پرستاری

4

دکتر کاظمی

سالن ذکریا

اوایل بهمن

حضوری

10

مراقبتهای تغذیه ای بیمار

4

خانم سالم

سالن ذکریا

94/8/17

ساعت 8 صبح

94/8/18

ساعت 16

برگزار گردید.

حضوری

11

مخاطرات شغلی پرستاری و راههای مقابله با آن

2

     -

سالن ذکریا

اواخر بهمن

حضوری

12

اصول مستند سازی پرونده های پزشکی

4

آقای حسین جعفری

سالن ذکریا

4 و 5 مهر 94

(برگزار گردید)

حضوری

13

تفسیر EKG

4

     -

-

ماه اسفند

غیر حضوری

دوره های مدیریتی ( ویژه مدیران پرستاری ، مترون ، سوپروایزر ،سرپرستار ، ماما مسئول )

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

مکاتب مدیریت

2

دکتر حسینی - آقای مهدوی

-

-

حضوری

2

برنامه ریزی مدیریت

2

              -

-

-

حضوری

3

نظارت و کنترل مدیریت

2

               -

-

94/8/27

برگزار گردید

-

4

ارزشیابی عملکرد کارکنان

2

-

-

94/8/27

برگزار گردید

-

5

مفاهیم کیفیت ( مدیریت )

2

-

-

-

-

6

تصمیم گیری و حل مسئله ( مدیریت )

2

-

-

-

-

7

هدایت و رهبری ( مدیریت )

2

-

سالن ذکریا

94/9/24

ساعت 4 بعدازظهر

برگزار گردید

-

8

انگیزش و رضایت شغلی

2

-

--

-

-

9

مدیریت اسلامی

2

-

-

-

-

10

حامیت بالینی و اعتبار بخشی

2

 

 

 

 

 تاریخ دقیق برگزاری دوره ها بعد از مشخص شدن سر فصل دروس اعلام میگردد

 

دوره ویژه گروه بیهوشی

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

دوره بیهوشی ، بیحسی منطقه ای- مدیریت درد و آماده سازی کودکان

4

دکتر فرخ بخش

سالن ذکریا

اواخر ماه آذر

حضوری

 

دوره ویژه پرسنل ICU

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

دوره اینتوباسیون  

6

-

سالن ذکریا

برگزار گردید

حضوری

 

دوره ویژه پرسنل نوزادان ، NICU ، اتاق عمل زنان و ماما

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

دوره مراقبت از نوزاد سالم

4

دکتر استاد ابراهیمی با آقای نوروزی

سالن ذکریا

ماه آذر

حضوری

 

دوره ویژه پرسنل NICU

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

دوره مراقبت از نوزاد در معرض خطر

4

 آقای نوروزی

کلاس آموزشی الف بیمارستان علی ابن ابیطالب  

برگزار گردید.

حضوری

 

دوره های اختصاصی گروه مامایی

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

CPR اطفال

4

خانم دکتر منشوری

سالن ذکریا

متعاقبا اعلام میگردد.

حضوری

2

زایمان فیزیولوژیک

12

خانم دکتر قریشی ، دکتر لری پور ،خانم نخعی

سالن ذکریا

21 و 22 مهر 94

حضوری

 

مراقبت KMC (ویژه ماما ) NICU، زنان و نوزادان

4

-

سالن ذکریا

ماه بهمن

حضوری

 

                  درصورت هرگونه سوالی روزهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبه با شماره تلفن 34287901 تماس حاصل فرمایید

 

دوره های تخصصی آزمایشگاه تشخیص طبی

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

اصول کنترل و نگهداری تجهیزات پزشکی

4

آقای دکتر شهیدی

سالن ذکریا

94/7/13(برگزار گردید)

حضوری

3:30-5:30(برگزار گردید)

2

آزمایش مالاریا

4

خانم طالبی

سالن ذکریا

94/7/20(برگزار گردید)

حضوری

3:30-5:30(برگزار گردید)

3

موارد بحرانی در آزمایشگاه

4

آقای صالحی

( آزمون )

94/7/21(برگزار گردید)

غیر حضوری

3:30-5:30(برگزار گردید)

4

انجام و تفسیر آزمایشهای هورمونی تروئید

4

آقای دکتر حاجی زاده

سالن ذکریا

94/7/27

حضوری

3:30-5:30

 در صورت هر گونه سوالی با شماره تلفن 34286925 آقای صالحی تماس حاصل فرمایید 

  

دوره های تخصصی پرسنل اورژانس

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

کارگاه کار با تجهیزات پزشکی

4

آقای سیدمحمدباقری

مرکز اورژانس 115

تیر ماه ( برگزار گردید )

حضوری

2

اورژانسهای داخلی (1)

4

اقای دکتر غلامرضا پور

مرکز اورژانس 115

ماه فروردین و اردیبهشت (برگزار گردید )

حضوری

3

اورژانسهای  تروما (1)

4

آقای دکتر سنجی

مرکز اورژانس 115

ماه مهر

حضوری

4

اورژانسها ی داخلی ( 2)

4

آقای دکتر غلامرضا پور

مرکز اورژانس 115

ماه خرداد (برگزار گردید)

حضوری

5

اورژانسهای تروما (2)

4

آقای دکتر سنجی

مرکز اورژانس 115

ماه بهمن

حضوری

6

کارگاه احیاء نوزاد

4

آقای دکتر استاد ابراهیمی

مرکز اورژانس 115

ماه دی

حضوری

7

اولین آزمون باز آموزی

3

آقای سید محمد باقری

مرکز اورژانس 115

ماه شهریور  (برگزار گردید)

حضوری

8

دومین آزمون باز آموزی

3

آقای سید محمد باقری

مرکز اورژانس 115

ماه اسفند 

حضوری

9

داروشناسی داروهای 115

3

آقای سید محمد باقری

مرکز اورژانس 115

ماه آبان 

حضوری

10

تعمیرو نگهداری آمبولانس

3

آقای سید محمد باقری

مرکز اورژانس 115

ماه بهمن 

حضوری

11

کارگاه جابجایی و حمل بیمار

3

آقای سید محمد باقری

مرکز اورژانس 115

ماه آذر 

حضوری

12

چگونگی تکمیل فرم ماموریت

3

آقای سید محمد باقری

مرکز اورژانس 115

ماه مرداد (برگزار گردید)

حضوری

 در صورت هرگونه سوالی با اورژانس 115 آقای سید باقری تماس حاصل فرمایید

   

دوره های تخصصی پرسنل مدارک پزشکی

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

آشنایی با سنجه های واحد مدیریت اطلاعات سلامت

3

آقای حسین جعفری

متعاقباً اعلام می گردد

94/7/18

حضوری

2

آشنایی با تاریخچه و اصول مقدماتی کد گذاری بیماریها و آشنایی با کد گذاری آنلاین سازمان بهداشت جهانی 

6

 

 

خانم دکتر لیلی احمدیان

 

 

متعاقباً اعلام می گردد

 

 

94/9/22

 

 

حضوری

3

آشنایی با کد های مرفولوژی تئوپلاسمها

4

4

آشنایی با کد های زنان و زایمان

4

5

آشنایی با سیستم مدارک پزشکی His

4

آقای حسین جعفری

متعاقباً اعلام می گردد

94/10/20

حضوری

6

آموزش کنترلهای کمی مدارک پزشکی

4

آقای حسین جعفری

متعاقباً اعلام می گردد

94/10/27

حضوری

7

آشنایی با سپاس

4

آقای حسین جعفری

متعاقباً اعلام می گردد

94/11/10

حضوری

8

اکسل پیشرفته 1

4

خانم مهندس خواجه پور

متعاقباً اعلام می گردد

94/11/24

حضوری

                                                                       

در صورت هرگونه سوالی با شماره تلفن 34280581آقای حسین جعفری تماس حاصل فرمایید                                          

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]

  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از نحوه نوبت دهی کلینیک ها به صورت غیر حضوری رضایت دارید؟

بله کاملا راضی هستم
نسبتأ خوب است
خیر اصلا رضایت ندارم

 

 

 بازدید این صفحه : 6532
 بازدید امروز : 117
 کل بازدید : 20730469
 بازدیدکنندگان آنلاين : 10
 زمان بازدید : 0.2500

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار امام علی(ع)- سازمان مرکزی - کد پستی:7717933777

 تلفن:42-03434280038 نمابر:3-03434280071 ایمیل:info@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 www.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss