آگهی مناقصه انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی(نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
 ١٠:٢٦ - يکشنبه ٨ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢١ - يکشنبه ٨ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه تأمین مواد مصرفی آزمایشگاهی- (نوبت چهارم)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
 ١٠:١٥ - يکشنبه ٨ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده اجاره بوفه مرکز آموزشی درمانی نیک نفس
به مساحت تقریبی 11متر مربع - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 ١٩:٣٦ - چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٥٢ - شنبه ٢٣ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٤٩ - چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین تجاری
عرصه و اعیان یک قطعه زمین تجاری واقع در بلوار مطهری شهرستان رفسنجان
 ١٧:٣٧ - يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>