معاونت تحقیقات و فناوری


نام و نام خانوادگی:
دکتر علی شمسی‌زاده     کارنامه علمی:  
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی PhD
رشته تحصیلی: فیزیولوژی
رتبه دانشگاهی: دانشیار
تلفن و فاکس :۳۴۲۸۰۰۹۷ -۰۳۴
پست الکترونیک: vcrt@rums.ac.ir

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان شماره ۳، معاونت تحقیقات و فناوری