دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

کارنامه علمی دکتر سید‌مهدی موسوی


مشخصات فردی 
سید مهدی موسوی
تولد: ۱۳۴۲
مرتبه: استادیار  
محل خدمت: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، رفسنجان، ایران
آدرس: گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی،
 
پست الکترونیک:
SMMOSAVI1078@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
۱- دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی – دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده پزشکی، ۱۳۹۱
۲- فوق لیسانس قا رچ‌شناسی پزشکی - دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی، ۱۳۷۴
۳- لیسانس بهداشت  - دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده پیراپزشکی، ۱۳۶۶
۴- فوق دیپلم بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۶
عنوان پایان‌نامه فوق لیسانس: بررسی میزان عفونت‌های قارچی در مبتلایان به بیماریهای روماتیسمی و جداسازی عوامل اتیولوژیک آنها
عنوان پایان‌نامه دکتری: بررسی اثر ایمنومدولاتوری پروتئین های داخل و خارج سلولی کاندیدا آلبیکنس در موشهای مبتلا به سرطان پستان

سابقه آموزشی:
- تدریس قارچ شناسی پزشکی برای دانشجویان رشته پزشکی ازسال 1374 تا86واز مهرماه 90 تاکنون
- تدریس قارچ شناسی پزشکی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی ازسال 1374 تا86واز مهرماه 90 تاکنون
- تدریس قارچ شناسی پزشکی برای دانشجویان پرستاری و مامایی
- تدریس قارچ شناسی پزشکی برای دانشجویان دندانپزشکی
- تدریس اپیدمیولوژی برای دانشجویان پرستاری (یک ترم)
- تدریس انگل‌شناسی پزشکی برای دانشجویان پرستاری و مامایی (دانشگاه آزاد واحد شهر بابک) از 81-75
- تدریس باکتری شناسی پزشکی برای دانشجویان پرستاری و مامایی (دانشگاه آزاد واحد شهر بابک) از 81-75             
- برگزاری واحدهای عملی قارج شناسی پزشکی برای دانشجویان پزشکی و علوم آزمایشگاهی

مسئولیت‌های اجرایی:
- معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی ازتاریخ 29/5/76 تا 2/9/77
- معاونت پشتیبانی دانشکده پزشکی از تاریخ 2/9/77 تا 28/3/82
- مسئول بخش قارچ شناسی آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشکده پزشکی
- عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از 77-82
- استاد راهنما دانشجویان پزشکی ورودی 84 و 90 

مقالات:
- تهیه زایموژن از دیواره سلولی کاندیدا آلبیکنس، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. (آماده انتشار)
- ارزیابی وضعیت ریبو فلاووین در کودکان دبستانی شهرستان رفسنجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. سال ششم، شماره 4، صفحه 290-283، 1386
- فعالیت ضدقارچی Ginnamomum   Zeylanicum علیه جدایه‌های بالینی آسپرژیلوس. فصلنامه گیاهان دارویی سال نهم، دوره چهارم،  شماره سی و ششم، صفحه 71-66،، پائیز 1389
-اثرات ضدیتی برخی از باکتریهای فلور طبیعی روده در phهای مختلف- مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسوج- سال هفتم- شماره 26- تابستان 1381
- اثر پروژسترون بر تعداد نورونهای هرمی ناحیه  CA3هیپوکمپ درصرع مدل کیندلینگ شیمیایی در موش صحرایی نر- مجله دانشگاه علوم رفسنجان - دوره 4- تابستان 1384
- شیوع حاملگی‌های ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1375و 76- مجله دانشگاه علوم رفسنجان -سال اول - شماره1- زمستان 1380
- بررسی سندرم X شکننده در مبتلایان به عقب‌ماندگی ذهنی خفیف در شهرستان رفسنجان، مجله دانشگاه علوم رفسنجان (دوره 5، شماره 1، بهار 85)
- بررسی اثر غلظت آگار، گلوکز، تعداد باکتری و شرایط جوی در رشد باکتری‌ها در تثبیت ژل – مجله زیست شناسی ایران ، شماره 4 ، جلد 19، زمستان 1385

- Evaluation of Urinary Riboflavin Levels of Primary School Children in Rafsanjan, Iran. Journal of Biological Sciences. 2009; 9(4): 389-391.

طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه:
-استاد مشاور پایان نامه " بررسی شیوع کاندیدازیس دهانی در ساکنین سرای سالمندان کرمان"
- استاد مشاور پایان نامه " بررسی شیوع کاندیدازیس دهانی در ساکنین سرای سالمندان شهربابک"
- همکار طرح تحقیقاتی تعیین سطح ریبوفلاوین ادرار در کودکان دبستانی شهر رفسنجان
- مجری طرح تحقیقاتی "بررسی میزان شیوع کچلی سر در مهاجرین افغانی ساکن رفسنجان"
- مجری طرح تحقیقاتی "بررسی شیوع عفونت های‌قارچی جلدی (کچلی بدن) در ضایعات پوستی لیشمانیازیس منفی (میکروسکوپی) به روش PCR

 شرکت در کنگره‌ها:
۱- Preparation o fZymosan from Candida Albhcans Cell Wall     - اولین کنگره قارچ شناسی ایران- ساری- اردیبهشت ۹۰ 
۲- مطالعه اثر ضدیتی برخی از باکتریهای فلور طبیعی روده با یکدیگر در PH های مختلف- پنجمین کنگره سراسری میکروبشناسی ایران – اهواز – بهمن ماه 1381 (نفر سوم)
۳- بررسی تاثیر دما در رشد و تحرک برخی از باکتری های تاژکدار- ششمین کنگره سراسری میکروبشناسی ایران- تهران- بهمن 1382 (نفر دوم)    

4- FEDERATION OF EUROPEAN MICROBIOLOGISTS ASSOCIATION . 1st FEMS Congress of European Microbiologists. Ljubljana Slovenia 2003  (POSTER).
5- Epidemiology of childabuse in Rafsanjan city in 2002, Iran; 13 National child and adolescent psychiatry congress; March 2003; Ankara, Turkey.
6- Ghemokine IP-10/Mob-1 CXC but not ELR+,expression is regulated by pro-inflammatory cytokines in hepatocytes;8th World Congress on inflammation;june2007 in Copenhagen,Denmark.
7- Epedemiology of suicide in adolesecence in rafsanjan city from march 2001-march 2002 in Iran,Rafsanjan university of medical sciences,Moradi hospital.
8- Role  of education, environment control and cognitive avoidance and thoughts in blocking the reduction of craving in opitate dependents,3th European Confrence on Psychtherapy,May29- june1 ,2003 in Heidelberg, Germany
  

تألیفات :
۱- انیسی ا.ژ. قارچ‌شناسی بالینی، ترجمه دکتر سید امین آیت اللهی موسوی،
سید مهدی موسوی. انتشارات پاپیروس، کرمان، ایران، ۱۳۸۶. تصویر جلد 
۲-
ريچاردسون م.د.، وارنک د.و. عفونت های قارچی(تشخیص و درمان)، ترجمه سید مهدی موسوی، دکتر سید امین آیت اللهی موسوی. انتشارات پاپیروس، کرمان، ایران، ۱۳۸۶. تصویر جلد

عضویت در انجمن‌ها:
- عضو انجمن علمی میکروب‌شناسی ایران
- عضو انجمن بین المللی قارچ‌شناسی پزشکی (ISHAM)
- عضو شورای جامعه علمی آزمایشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
- عضو سازمان نظام پزشکی
- عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
- عضو کمیته جذب دانشگاه 

شرکت در کارگاه‌ها:
- کارگاه کاربرد و تهیه مواد و وسایل آموزشی
- سمینار آموزشی امام و دانشگاه و ارزشیابی
- کارگاه روش تدریس و ارزشیابی در آموزش پزشکی جامعه‌نگر
- کارگاه مقاله‌نویسی
- کارگاه آموزشی روش تحقیق
- کارگاه آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی
- شرکت در دوره طرح توانمندسازی مربیان (ویژه مربیان دانشگاه های‌جنوب شرق)

داوری مقالات:
داوری مقالات نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
داوری مقالات نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
داوری مقالات نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
داوری مقالات نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 5918
 بازدید امروز : 404
 کل بازدید : 20932714
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0.5781
site map | home