دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٩ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

کارنامه علمی دکتر شکوفه درخشان

الف) مشخصات فردی:
نام: شکوفه
نام خانوادگی: درخشان
آدرس محل کار : رفسنجان بيمارستان علی ابن ابیطالب
شماره تلفن محل کار : 03918220001
آدرس پست الکترونيکی:
shodarakhshan@yahoo.com

ب) سوابق تحصيلی
پزشکي– دکترای تخصصی پزشکی کودکان استاديار دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان ايران 1376

ج) سوابق تدريس با مدرک بورد تخصصی
۱- تدريس تئوري  اطفال
۲- تدريس  عملی اطفال

د) پايان‌نامه‌های نوشته شده در دوران تحصيل
۱- بررسی شيوع پديکولوز در کودکان 11-7 سال کرمان
۲- بررسی نوع و نحوه تغذيه شيرخواران 5/4 يا 9 ماهه در مراجعه جهت واکسيناسيون به مراکز بهداشتی شهر کرمان در سال 1373
و) پروژه‌های تحقيقاتی
۱- بررسی علل هيپرترمی با احتمال علت عوارض تغذيه با شير مادر در دو هفته اول زندگی نوزادانی که بدليل هيپرترمی در بخش نوزادان بيمارستان علی ابن ابيطالب بستری می شدند.
۲- بررسی ميزان روی شير مادر و ارتباط آن با رشد در 4 ماه اول زندگی در شير خوارانی که تغذيه انحصاری با شير مادر دارند.
۳- ارتباط  انتی ژن مدفوعی هليکو باکترپيلوری با دل دردهای مکرر درکودکان مدارس راهنمايی شهر رفسنجان در سال 1385.
۴- بررسی نظرات پزشکان عمومی شاخص در شهرستان رفسنجان در مورد ميزان آموزش ها و مهارت های بالينی کسب شده در مبحث از بيماريهای اطفال در سال 90-89.

ز) پايان‌نامه‌های سرپرستی‌شده يا مشاوره شده
۱- تعيين ميزان شيوع برخی از عوامل خطر زا در نوزادان متولد شده در زايشگاه نيک نفس رفسنجان در سال 1384
۲- بررسی علل بستری کودکان مبتلا به اوريون بر اساس علايم بالينی در کودکان بستری شده در بخش اطفال بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) رفسنجان از ديماه 80 الی تير ماه 81
۳- بررسی فراوانی تشنج و بعضی عوامل مرتبط با آن در کودکان يک ماهه تا شش ساله مبتلا به اسهال بستری شده در مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب در سال 1379
۴- بررسی شيوع آنمی فقر آهن و پاره ای از نشانه ها و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6-4 ساله شهر رفسنجان در سال 81-80
۵- بررسی تاثير اختلالات آناتوميکی پستان مادر بر روی وزن نوزادان متولد شده در در زايشگاه نيک نفس رفسنجان 84-83
۶- بررسی نظرات پزشکان عمومی شاخص در شهرستان رفسنجان در مورد ميزان آموزش ها و مهارت های بالينی کسب شده در مبحث از بيماريهای اطفال در سال 90-89
۷- بررسی شيوع عفونت مجاری ادراری در کودکان 36-3 ماه با تب بدون کانون بستری شده در بيملرستان علی ابن ابيطالب رفسنجان در سال 81-82
۸- تعيين ميزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهررفسنجان از وضعيت کامل شير خواران 24-5/1 ماهه در سال 85
۹- بررسی فراوانی برخی عوامل خطر زا در شيرخواران      يا اسهال شيرخواران بستری در بخش کودکان بيمارستان علی ابن ابيطالب رفسنجان از دی 86-خرداد 87

ح) سمت‌های اجرایی و کاری
۱- داور در دومين همايش علمی پژوهش کميته های تحقيقاتی دانشجويی رفسنجان 12-9 آذر 89.
۲- داور ارزيابيی طرح : علل خونريزی تحتانی در کودکان 3/6/89.
۳- مربی آموزش دهنده و کارشناس کميته دانشگاهی احياء نوزاد از 26/9/87 و ادامه دارد.
۴- عضو کميته اخلاق پزشکی و موازين شرعی از 19/.10/89 و ادامه درد.
۵- عضو شورای پزشکی واحد حمايت از تحقيقات بالينی از سال 89 و ادامه دارد.
۶- عضو گروه ارزشايی بيمارستانهای دانشگاه 6-3-81.
۷- عضو کميته بررسی نسخ از تاريخ 1377 تا 5 سال.
۸- عضو هسته آموزشی ترويج تغذيه با شير مادر از تاريخ 27/6/86 و ادامه دارد.
۹- عضو کميته بيمارستانی کاهش مرگ و مير کودکان 59 ماهه از 3/10/85 و ادامه دارد.
۱۰- عضو کميته ICU از تاريخ 5/2/87 به مدت يکسال.
۱۱- عضو کميته مديزيت کيفی بيمارستان از تاريخ 20/8/87 ادامه دارد.
۱۲- مسئول بخش نوزادان از 27/1/81 و ادامه دارد.
۱۳- مسئول راه اندازی بخش NICU  از 3/2/88 ادامه دارد.
۱۴- معاون  گروه اطفال از 3/11/85 و ادامه دارد.
۱۵- عضو کميته ارزشيابی درونی بيمارستانی از سال 87 و ادامه دارد.
۱۶- عضو کميته کادر پزشکی از 87 و  ادامه دارد.
۱۷- کسب تشويق نامه جهت درمان و نجات جان نوزاد بسيار کم وزن در تاريخ 9/4/83.
۱۸- کسب تقدير نامه جهت احراز 30 امتياز آموزش مداوم بيشتر از حد نصاب 26/7/85 .
۱۹- کسب تشويق نامه جهت شرکت در کميته های بيمارستانی بطور فعال 25/12/88 .
۲۰- کسب تشويق نامه جهت تلاش و زحمت شبانه روزی در امور آسيب ديدگان زلزله بم 21/10/82 .
۲۱- عضو کميته اخلاق پزشکی از تاريخ 87 و ادامه دارد.

ط) تقديرنامه‌ها:
۱- کسب تشويق نامه جهت درمان و نجات جان نوزاد بسيار کم وزن در تاريخ 9/4/83.
۲- کسب تقدير نامه جهت احراز 30 امتياز آموزش مداوم بيشتر از حد نصاب 26/7/85 .
۳- کسب تشويق نامه جهت شرکت در کميته های بيمارستانی بطور فعال 25/12/88 .
۴- کسب تشويق نامه جهت تلاش و زحمت شبانه روزی در امور آسيب ديدگان زلزله بم 21/10/82 .
۵- عضو کميته اخلاق پزشکی از تاريخ 87 و ادامه دارد.

ی) شرکت در هم‌انديشی‌ها، بازآموزی‌ها و کارگاه‌ها
۱- کارگاه ترويج تغذيه با شير مادر . رفسنجان  بهمن 89
۲- شرکت در جلسه توجيهی و هماهنگی بسته خدمتی احياء نوزا.  اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت و درمان تهران .19/7/89.
۳- سخنران در کارگاه احياء نوزادان مخصوص ماماها  رفسنجان .دی 89
۴- سخنران در کارگاه احياء نوزادان مخصوص ماماها  رفسنجان. آبان 89
۵- شرکت در کنگره مشترک نوزادان و پريتانولوژي  تهران8/4/88 الی 11/4/88
۶- کارگاه احياء نوزاد کرمان  2/3/88 الی 4/3/88
۷- Rafsanjan A course English letter writing   2009 march 8
۸- کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد رفسنجان 26/12/85 الی 28/12/85
۹- کارگاه مقاله نويسی انگليسي  رفسنجان 23/12/85 الي24/12/85
۱۰- سخنران در کارگاه ترويج تغذيه با شير مادر  رفسنجان  19/2/85 الی 20/2/85
۱۱- کارگاه آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM ) رفسنجا  آذر 85
۱۲- کارگاه Scientific writing  رفسنجان آذر 85
۱۳- کارگاه آموزشی SPSS رفسنجان  خرداد 85
۱۴- شرکت در کارگاه روش تحقيق پيشرفته رفسنجان 16/7/85 لغايت 18/7/85
۱۵- شرکت در کارگاه روش تحقيق پيشرفته رفسنجان ارديبهشت 85
۱۶- شرکت در کارگاه روش تحقيق مقدماتي  رفسنجان 5/12/85 الی 7/12/85
۱۷- شرکت در برنامه مدون باز آموزی کرمان    21/1/85 الی 24/1/85
۱۸- سخنران در برنامه مدون آموزش مداوم   رفسنجان  15/4/84
۱۹- سخنران در برنامه مدون آموزش مداوم رفسنجان 26 /8/84
۲۰- شرکت در برنامه مدون باز آموزی کرمان 16/12/84 الی 16/12/84
۲۱- شرکت در کارگاه احياء نوزاد   رفسنجان  2/6/84 الی 3/6/84
۲۲- شرکت در برنامه مدون باز آموزي    کرمان 16/12/83
۲۳- شرکت در کارگاه مراقبت های کودک سالم   رفسنجان 23/12/83 الی 27/12/83
۲۴- شرکت در برنامه مدون باز آموزي  کرمان  16/12/82 الی 19/12/82
۲۵- شرکت در کارگاه طبابت مبتنی بر شواهد   رفسنجان  13/12/82 الی 14/12/82
۲۶- شرکت در کارگاه ارزشيابی دانشجو  رفسنجان 8/10/82
۲۷- شرکت در کارگاه آموزشی رويکرد نظام مند به نظامهای پزشکي  رفسنجان  7 مرداد 82
۲۸- شرکت در کارگاه اخلاق پزشکي  رفسنجان  23/6/81 الی 24/6/81
۲۹- شرکت در برنامه مدون بازآموزی پزشکان   کرمان 27/11/80 الی 30/11/80
۳۰- شرکت در سمينار پزشکی قانوني  رفسنجان  5/3/80 الی 6/3/80
۳۱- سخنران در سمينار تجويز منطقی دارو   رفسنجان 3/2/80 الی 4/2/80
۳۲- سخنران در کارگاه آموزشی کنترل بيماريهای اسهالی (C.D.D)   رفسنجان  30/5/79 الی 31/5/79
۳۳- شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم کرمان  1/4/79 الی 14/4/79
۳۴- سخنران در کارگاه احياء نوزادان.  رفسنجان. 18/4/78 الی 20/4/78
۳۵- شرکت در کارگاه I.C.D (طبقه بندی بين المللی بيماريها). رفسنجان.  30/8/78 الی 1/9/78
۳۶- سخنران در کترگاه C.D.D (کنترل بيماريهای اسهالی) رفسنجان  15/4/78 الی 17/4/78
۳۷- برنامه مدون باز آموزی پزشکان کرمان 4/2/76 الی 25/2/76
۳۸- سمينار تشخيص ، درمان ، پيشگيری تالاسمی کرمان 16/12/75 الی 17/12/75
۳۹- شرکت در کنفرانس علمی سازمان نظام پزشکی کرمان کرمان20/10/75
۴۰- شرکت در کارگاه آموزشی ترويج تغذيه با شير مادر کرمان13/2/74 الی 15/2/74

ل) مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی
۱- دکتر فرهاد ايرانمنش- دکتر شکوفه درخشان . مقايسه فراوانی مصرف کاربامازپين و والپروات سديم در کودکان مبتلا به عود بعد از اتمام دوره درمان. ششمين همايش علمی اعصاب کودکان ايران دانشگاه علوم پزشکی و  خدمات بهداشتی درمانی تبريز ، شهريور 1385 . پوستر
۲- شکوفه درخشان رضا درخشان شيوع آتمی فقر آهن در کودکان 4-6 ساله مهدکودک های شهرستان رفسنجان در سال 1384 نهمين کنگره تغذيه ايران دانشگاه علوم پزشکی و  خدمات بهداشتی درمانی تبريز16-13 شهريور

م) مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی

1- Shokoofeh  Darakhshan, Reza Derakhshan, Nahid Masoodpoor, Ladan Afsharkhas, Parisa Balaee. Neonatal sepsis: clinical symptoms and laboratory tests. The 26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics | South Africa. August 5-9 2010.  (Poster)
2- S. Darakhshan, N. Masoodpoor, R. Darakhshan, L. Afsharkhas. Gastroenteritis and Some of Risk Factors Convulsion in Iranian Children. 13th ICID- Kuala Lumpar, malaysia19-22 June 2008. (Poster)
3- Sh. Darakhshon.  Gastroenteritis and convulsion in Iranian children: prevalence, clinical feature 13th ICID- Kuala Lumpar, malaysia19-22 June 2008. (Poster)
4- N. Masoodpoor, S. Darakhshan Davari, L. Afshar, R. Darakhshan Mumps in 123 Iranian children. 13th ICID- Kuala Lumpar, malaysia19-22 June 2008. (Poster)
5- L. Afsharkhas, N. Masodpoor, Sh. Darakhshan, R. Darakhshan.  Rubella Serosurvey among unvaccinated young girls in Rafsanjan, South of Iran. 13th ICID- Kuala Lumpar, malaysia19-22 June 2008. (Poster)
6- Darakhshan Shokoofeh, Vazirinejad Reza, Masoodpoor Nahid, Darakhshan Reza,Tabatabaei Seyed taghi, Mosavat Seyed Abualghasem, Iranmanesh Farhad. Relationship between changes of weight in neonates with exclusive breastfeeding and anatomical breast state in Iranian mothers. 25th International Congress of Pediatrics, Athens, Greece. Aug 25-30 2007. (Poster)
7- Shokoofeh Darakhshan Davari, Reza Derakhshan. Fever without source and urinary tract infection in children 3-36 month age. 25th international congress of pediatrics, Athens- Greece. Aug 25-30 2007. (Poster)
8- Fetal complication and mother immunity after haphazardly rubella vaccination in pregnancy XXth Asian and oceanic congress of obstetrics and gynecology. September 2007. (poster)
9- Sh. Derakhshan, R. Derakhshan. The Prevalence of Iron Deficiency Anemia in 4-6 Years Old Children of Kindergardens at Rafsanjan City in 2006. 9th congress of nutrition, Iran. Tabriz University of Medical Sciences.  4-7 of September 2006. (Poster)
10- Farhat Iranmanesh, Shokoofeh Darakhshan. Comparison of the frequency of consumption of carbamazepine and sodium valproate in children with relapse after treatment. Sixth Scientific Conference of Pediatric Neurology, Iran. Tabriz University of Medical Sciences. 13-15 September 2006. (Poster)
11- Mortazavi -SMJ, Rahmani MR, Darakhshan Sh., Aghaei MM, Soltani M, Keshavarz S, and Pourgholamali N. Significant enhancement of transdermal transport of insulin in rats by therapeutic ultrasound II-NPH insulin. 1st human life and radiation conference Rafsanjan University of Medical Sciences. 29-31 October 2006. (poster)
12- Mortazavi -SMJ, Rahmani MR, Darakhshan Sh., Aghaei MM, Soltani M, Keshavarz S, and Pourgholamali N. Significant enhancement of transdermal transport of insulin in rats by therapeutic ultrasound I- regular insulin. 1st human life and radiation conference, Rafsanjan University of Medical Sciences. 29-31 October 2006. (Poster)


ن) مقالات منتشرشده در مجلات داخلی:
۱-  دکتر شکوفه درخشان و دکتر رضا درخشان شيوع کم خونی فقر آهن در کودکان 6-4 ساله مهد کودک‌های شهرستان رفسنجان در سال 1384. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. جلد 6 شماره 2 صفحات 109-114 تابستان 86
۲- رضا درخشان ، پريسا بالايی ، حميد بخشی و شکوفه درخشان. ارتباط سطح سرمی منيزيم با تشنج ناشی از تب در کودکان 6 ماهه تا 6 ساله. مجله تحقيقات علوم پزشکی زاهدان. جلد 12 شماره 2 صفحات 40-42 تابستان 1389

ع) مقالات منتشرشده در مجلات خارجی:

1- Nahid Masoodpoor, Shokoofeh Darakhshan and Mehrdad Sheikhvatan. Helicobacter pylori infection in Iranian children with recurrent abdominal pain. Trop Gastroenterol. 2008 Oct-Dec;29(4):221-3.
2- Nahid Masoodpoor, Shokoofeh Darakhshan, Darakhshan Darakhshan, Seyed Taghi Tabatabaei, Seyed Abualghasem Mosava. Impact of zinc supplementation on respiratory and gastrointestinal infections: A double-blind, randomized trial among urban Iranian schoolchildren. Pediatrics January 2008; 121:Supplement 2 S153-S154;
3- Sh. Derakhshan, R. Derakhshan. The Prevalence of Iron Deficiency Anemia in 4-6 Years Old Children of Kindergardens at Rafsanjan City in 2006. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2007;6(2): 109-114.


ظ) علائق پژوهشی
۱- تدريس دروس اطفال
۲- کار کردن در بخش نوزادان


منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 4585
 بازدید امروز : 513
 کل بازدید : 26059223
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/1719
site map | home