صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
پنج شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٥
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
صفحه اصلي > پزشکان 

اسامی پزشکان شاغل در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع)

رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

کارنامه علمی

 

1

دكتر علي اصغر رنجبر

پزشك عمومي

 

 

2

دكتر پريسا بالايي

پزشك عمومي

 

 

3

دكتر ضياء نويدي

پزشك عمومي

 

 

4

دكتر زهره كريم زاده

پزشك عمومي

 

 

5

دكتر محمد رضا ابوالقاسمي

پزشك عمومي

 

 

6

دكتر نيلوفر رياضي

پزشك عمومي

 

 

7

دكتر زهرا زارع

پزشك عمومي

 

 

8

دكتر علي صالحي

پزشك عمومي

 

 

9

دكتر امير مبصر فر

پزشك عمومي

 

 

10

دكتر خاطره حسيني

پزشك عمومي

 

 

11

دكترمريم مير مطلبي

پزشك عمومي

 

 

12

دكتر منيره باقري

پزشك عمومي

 

 

13

دكتر علي مظفري

پزشك عمومي

 

 

14

دكتر محسن توانايي

پزشك عمومي

 

 

15

دكتر افسانه اسمعيلي رنجبر

م.طب اورژانس            

 

 

16

دكترمجتبي سنجي      

م.طباورژانس

 

 

17

دكتر شيوا معين الديني

م.طب اورژانس

 

 

18

دكتر فرشيد فهيم

ء     ء

 

 

19

دكترعلي موسوي

ء    ء

 

 

20

دكترمحسن صحرايي

ء   ء

 

 

21

دكترمحمد علي كريميان

ء    ء

 

 

22

دكتر محمود خالويي

ء   ء

 

 

23

دكتر زهراكامياب

متخصص پزشكي اجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

متخصص اطفال

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

 

 

1

دكتر شكوفه درخشان

متخصص اطفال    

 

 

2

دكتر حميد استاد ابراهيمي

متخصص اطفال

 

 

3

دكتر عباس فاتحي

متخصص اطفال

 

 

4

دكتر صديقه سلمه اي

متخصص اطفال

 

 

5

مريم عالم زاده

متخصص اطفال

 

 

6

دكتر ناهيد مسعودپور

متخصص اطفال

 

 

7

دكتر فاطمه جلالي

متخصص اطفال

 

 

           

 

 

 

پزشکان  متخصص گوارش- عفوني- داخلي - پوست - غدد

رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

کارنامه علمی

1

دكتر عليرضا قاضي زاده

فوق تخصص خون شناسي

 

2

دكتر وحيد ميرزايي

فوق تخصص گوارش

 

3

دكتر  محمدرضا شفيع                                        پور                             

فوق تخصص غدد                     

4

دكتر مريم كريمي فر

متخصص داخلي

 

5

دكتر ميترا عباسي

متخصص داخلي

 

6

دكتر زهرا شريف زاده

متخصص داخلي

 

7

دكتر زهره دهقاني

متخصص داخلي

 

8

دكتر زيبا شعباني

متخصص عفوني   

 

9

دكتر سيدمحسن موسوي فرد

متخصص عفوني

 

10

دكتر محمدرضا غلامرضا پور

متخصص داخلي

 

11

دكتر حميد ابوسعيدي

متخصص داخلي

 

12

دكتر مهدي كريمي

فوق تخصص ريه

 

13

دكتر زهرا محيط

متخصص پوست

 

14

دكتر مينا جوادي

متخصص داخلي

 

15

دكترريحانه محموديان

متخصص داخلي

 

16

دكترمحمود كهنوجي

متخصص داخلي

 

17

دكتر ميترا دانش اردكاني

متخصص بيماريهاي عفوني

 

18

دكتر شادي بهفر

متخصص پوست

 

19

نام و نام خانوادگي

تخصص

 

20

دكتر عليرضا وكيليان

داخلي مغزواعصاب

 

21

دكتر اميرمقدم احمدي       

نرولوژي                 

 

22

دكتر سيدمسلم حيدري

مغز و اعصاب

 

23

دكتر نازنين جلالي

متخصص مغز واعصاب

 

گروه جراحي و ارتوپدي

 

رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

 

1

دكتر خليل كملاخ

جراح مغز و اعصاب

 

2

دکتر امین قطبی                             جراح عمومي

 

3

دكتر محمدحسين خسروي

جراح عمومي

 

4

دكتر حسين صالحي

فوق تخصص جراحي پلاستيك

 

5

دكتر معصومه تقي زاده

جراح عمومي

 

6

دكتر فرزاد تاجيك

جراح مغز واعصاب

 

7

دكتر حميدرضا عبدالله پور

متخصص ارتوپدي

 

8

دكتر مجيد ملاحسيني

متخصص ارتوپدي

 

9

دكتر منصور اقبالي

متخصص ارتوپدي

 

10

دكتر اسماعيل الله آباد

متخصص حراح عمومي

 

11

دكتر امين جعفري

متخصص جراح عمومي

 

 

 

پزشکان  گروه راديولوژي - فيزيوتراپي - توانبخشي

رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

 

1

دكتر حبيب فرهمند

متخصص راديولوژي

 

2

دكتر جعفراحمدي

متخصص راديولوژي

 

3

دكتر فاطمه رضايي

متخصص راديولوژي

 

4

دكتر مرجان امجدي

ء      ء     ء

 

5

دكترمهناز خواجه پور

ء     ء     ء

 

6

دكتر وجيهه مقصودي

ء      ء

 

7

دکتر امیر حسین توکلی

"  " 

 

8

معصومه ابوالحسنی

ء       ء

 

رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

 

1

دادالله شاهي مريدي

فوق ليسانس فيزيوتراپي

 

گروه قلب و عروق

 

رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

 

1

دكتر رضا درخشان

فوق تخصص عروق   

 

2

دكتر محسن ميرزايي

دكتراي تخصصي قلب و عروق

 

3

دكتر علي اسماعيلي نديمي

متخصص قلب و عروق

 

4

دكتر محمد صفريان

متخصص قلب و عروق

 

5

دكتر طيبه مير جليلي

ء   ء      ء

 

6

دكتروحيد محمدي

ء    ء    ء

 
 

 

9

 

گروه آزمايشگاه - آسيب شناسي

 

رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

 

1

دكتر امير رهنما

متخصص آسيب شناسي

 

2

دكتر طاهره اسلام منش

متخصص آسيب شناسي

 

3

دكتر مرتضي خادم الحسيني

متخصص اسيب شناسي

 

گروه  بيهوشي

 

رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

 

1

دكتر فرشيد فرح بخش

متخصص بيهوشي

 

2

دكتر سيد حميد پاكزاد

متخصص بيهوشي  

 

3

دكتر علي سركوهي

متخصص بيهوشي

 

4

دكتر مريم كامران

متخصص بيهوشي

 

5

دكتر فاطمه جديدي

ء       ء            

 

6

دكترمهديه شريف زاده

ء       ء

 

7

دكتر مريم اطمينان

ء     ء

 

8

دكتر مريم حسيني

متخصص زنان

9

دكتر سعيد خرم نيا

متخصص بيهوشي

امور دارويي

 

1

دكتر مهري ملايي

داروساز

 

2

دكتر مرجان لطفي

داروساز

 

 

دكتر عاطفه تقي زاده

داروساز

 

 

دكترمحمد امين حدادي

داروساز

 
 

 

                 

رزيدنت

1

دكترمريم معصومي

دستيار داخلي

2

دكترفاطمه كافي

دستيار داخلي

3

دكترفريبا جمالي

دستيار بيهوشي

4

دكترحسين قوي پيكر

دستيار بيهوشي

5

دكترعبدالحسين ستوده

دستيارداخلي

6

دكترمحمد صادق جمشيدي

رزيدنت داخلي

7

دكتراسماء اميري

رزيدنت بيهوشي

8

شیرین فخری زاده

دستیار تخصصی رادیولوژی

9

رسول خزایی

دستیار تخصصی رادیولوژی

10

زهرا محمد میرزایی

دستیار تخصصی  رادیولوژی

11

وثوق حسنی مقدم

دستیار تخصصی بیهوشی

12

محمد داود تقی پور بیوکی

دستیار تخصصی  بیهوشی

13

آوید بزاز

دستیار تخصصی داخلی

 

محمد فروتن غزنوی

دستیار تخصصی داخلی

 

سکینه چاهخویی

دستیار تخصصی داخلی

 

 


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
از سایت بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان چه انتظاری دارید؟

اخبار و اطلاعیه های به روز
مطالب آموزشی
اطلاعات پزشکان و کلینیک ها

 

 

 بازدید این صفحه : 1065
 بازدید امروز : 102
 کل بازدید : 107887
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.1840

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

 تلفن:03434280000 نمابر:-034-34280022ایمیل:aliebn@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی ابن ابیظالب رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 aliebn.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss